Посветеност

Юбилейната международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“, която ще се проведе в Пампорово, България, в периода 16-18 октомври 2020 г., е посветена на 70 годишнината на проф. Сава Гроздев.

Под патронажа на Министерството на образованието и науката

Конференцията ще се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката на Република България.

Организатори

Основен организатор на конференцията е Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Съорганизатори

https://www.uni-ruse.bg/

Последни новини

Регистрация

Регистрацията за конференцията ще започне от 13:00 часа на 16.10.2020 на място.

Регистрационната форма е публикувана

Регистрационната форма, свързана с участието в конференцията, е публикувана в страницата Регистрация и такси. Необходимо е да изтеглите файла, да го попълните с вашите данни и да го изпратите на имейла на конференцията (srem2020@fmi-plovdiv.org) с вашето [..]

Удължен срок за изпращане на статии

Поради големия интерес от страна на участниците и настоящата епидемиологична ситуация, срокът за изпращане на статии е удължен до 7 септември 2020 г.

Повече