Регистрация и такси

Регистрационна форма

Регистрационна форма на български език е достъпна тук.
Регистрационна форма на английски език е достъпна тук.

 

Такса за публикуване

Такса за отпечатване на статия в Сборника на конференцията е 120 лв.

Плащането на таксата трябва да стане до 20 септември, след потвърждение, че статията е приета за публикуване. Тази сума включва таксата за правоучастие за един автор.

Регистрационна такса

Такса правоучастие за едно лице:

  • 80 лв., ако се плати до 20 септември;
  • 100 лв., ако се плати след 20 септември.

Плащането след 20 септември може да стане и на място.


 

Такса правоучастие за придружаващо лице: 

  • 40 лв., ако се плати до 20 септември;
  • 50 лв., ако се плати след 20 септември.

 Плащането след 20 септември може да стане и на място.

 

Детайли за регистрация

  • Регистрационната такса включва участие на един автор.
  • Регистрационната такса не включва разходи за пътуване.

 

Банкова сметка за плащане на таксата

Бенефициент ТК „Криста-1“ ООД

УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG97 UNCR 7000 1523 2093 06

BIC: UNCRBGSF

Основание: SREM2020 и три имена

Забележка. Всички банкови разноски и комисионни са за сметка на наредителя.

При превод на такси по банков път, моля, изпратете на електронния адрес на конференцията (srem2020@fmi-plovdiv.org) копие от платежното нареждане и данни за фактура. Издават се опростени фактури.

 

Контакти

За повече информация, можете да се свържете с организационния комитет на
srem2020@fmi-plovdiv.org.