Направления на конференцията

Основните направления на Юбилейната международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“ са:

• Математика и дидактика;
• Математика и технологии;
• Математика и информатика;
• Математика и природни науки;
• Математика и изкуства;
• История на математиката;
• Математика и общество;
• Математика и таланти.