Важни дати

  • 28 август 2020   7 септември 2020 (удължен) – изпращане на крайния вариант на статията
  • 10 септември 2020 – уведомяване на авторите
  • 20 септември 2020 –  срок за плащане на ранна такса за правоучастие
  • 16 октомври 2020 –  ден за пристигане
  • 18 октомври 2020 – ден за отпътуване