Комитети

Програмен комитет

Председател: професор Асен Рахнев

Заместник-председател: професор Коста Гъров

Секретар: главен асистент Кремена Стефанова

Членове:

професор Марк Апелбаум

професор Алексей Боровских

професор Илия Гюдженов

професор Грегори Макридис

професор Велизар Павлов

професор Николай Розов

професор Александър Русаков

професор Татяна Сергеева

професор Дору Стефанеску

професор Даниела Тупарова

професор Мария Шабанова

професор Сергей Щербатых

доцент Евгения Ангелова

доцент Стефка Анева

доцент Петя Асенова

доцент Добринка Милушева-Бойкина

доцент Нина Патронова

доцент Ивайло Старибратов

доцент Тодорка Терзиева

доцент Людмила Хаймина

Организационен комитет

Председател: професор Ангел Голев – Декан на Факултет по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Съпредседател: Стефан Стоянов – заместник-кмет „Образование и бизнес развитие“, община Пловдив

Заместник-председател: доцент Марта Теофилова

Членове:

професор Боян Златанов

доцент Николай Павлов

доцент Владимир Вълканов

асистент Веселина Нанева

Константина Иванова

Гергана Колева

Надя Милева

Диана Минчева

Нели Тодорова

Ангел Урилски

Росен Христев

Тодор Чаушев

Организатори

Факултет по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Съорганизатори

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Висше училище по застраховане и финанси, София

Университет „Св. Кирил и Методиj“ – Скопие