Настаняване

Юбилейната международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“ ще се проведе в хотел "Камелия", Пампорово, България

Информация за настаняването и възможностите за транспорт ще бъде публикувана допълнително.